Farligt gods rådgivningen er rådgivningsdelen i henhold til farligt gods transport indenfor SDS sikkerhedsdatablade ApS, derfor tilbydes der naturligvis også udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. 
 
SDS sikkerhedsdatablade har specialiseret sig i udarbejdelse af danske såvel som udenlandske sikkerhedsdatablade.

Der kommer fremover kun mere og mere fokus på produkter, der indeholder stoffer som er klassificeret, samt den måde som disse produkter skal håndteres på, for at undgå skadevirkninger.

Vi udarbejder sikkerhedsdatabladene efter udenlandske sikkerhedsdatablade eller efter recepter, samt yderligere nationale regler.

Vi klassificerer produkterne efter DPD ( gamle faresymboler ), eller efter CLP, alt efter hvilket behov du som kunde har, eller efter hvordan produkterne eventuelt er mærket fra producentens side.

I forbindelse med klassificeringen gennemgåes diverse danske såvel som EU forordninger, grænseværdilister samt forskellige bekendtgørelser, alt sammen for at sikre at sikkerhedsdatabladene og evt. arbejdspladsbrugsanvisninger lever op til danske såvel som internationale regler.

Vi er vant til at håndtere fortrolige oplysninger fra vores kunder, og underskriver i den forbindelse gerne en fortrolighedserklæring.

Ved klik på priser eller kontaktinformationer åbner www.sds-sikkerhedsdatablade.dk op i et nyt vindue.

Se priser på sikkerhedsdatablade

Kontaktinformationer