Sikkerhedsrådgiver 

Visse virksomheder, der transporterer farligt gods via jernbane eller vej, skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Sikkerhedsrådgiveren skal medvirke til at forebygge uheld ved transport af farligt gods.

Beredskabsstyrelsen registrerer virksomheders udpegning af sikkerhedsrådgivere og varetager sammen med Trafikstyrelsen administration af rådgivernes eksamensordning. Læs mere om eksamensordningen via links i venstre kolonne.

Udpegning af sikkerhedsrådgiver
Trafikstyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for ordningen med sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Om en virksomhed er omfattet af kravet om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, kan Trafikstyrelsen således afgøre.

Klik på følgende link for at komme til Trafikstyrelsens hjemmeside

Blanket sendes til Beredskabsstyrelsen
Hvis en virksomhed skal have udpeget en sikkerhedsrådgiver, skal virksomheden oplyse, hvem de har udpeget ved at udfylde en blanket og sende denne til Beredskabsstyrelsen. Find blanketten via følgende link: Blanketter og skabeloner

Virksomheder kan godt udpege en sikkerhedsrådgiver med et udenlandsk bevis, hvis der sendes en bekræftet kopi af beviset til Beredskabsstyrelsen.

Regelgrundlag
De danske regler om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods er fastsat af Trafikstyrelsen. Man kan læse bekendtgørelsen ved at klikke på linket i kolonnen til højre.

Bekendtgørelsen er en gennemførelse af et direktiv om indlandstransport af farligt gods fra Europa-Parlamentet og Rådet. Direktivet pålægger EU’s medlemslande at implementere ADR-konventionen, herunder afsnit 1.8.3 om sikkerhedsrådgivere. Man kan finde direktivet og ADR-konventionen ved at klikke på links i højre kolonne.

Tlf: +45 29 73 84 50.

Kilde: www.brs.dk