Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Det er denne konvention regler for farligt gods bygger på, og dermed langt hovedparten af vores rådgivning.

Spørgsmål er du velkommen til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller ringe på tlf: +45 29 73 84 50.